Kloakarbejde

Bjælkehøj Entreprenøren udfører alt indenfor kloak og kloakarbejde. Bjælkehøj er Autoriseret kloakmester og du kan derfor trygt overlade din opgave til os.

Anlægning af ny kloak 

Tag Bjælkehøj Entreprenøren med på råd når du skal anlægge ny kloak. Vi har over 20 års erfaring og hjælper dig med den løsning, der er bedst for dig. Den rigtige kloakering og afledning af regnvand, kan have meget stor betydning for din bygnings levetid, så tag altid en autoriseret kloakmester med på råd.

Renovering af kloak

Oplever du problemer med kloakken? Tit er problemer med kloakken lig med lugtgener, rotter og vandhaner, der ikke fungerer efter hensigten. Heldigvis kan langt de fleste af problemerne løses med en renovering af kloakken.

Ofte forbinder mange kloakrenovering med et uoverskueligt omfang af røropgravning, lugt, vand udover det hele osv. Sådan behøver det heldigvis slet ikke at være. I de fleste tilfælde, kan vi løse det uden det hele store gravearbejde og tilhørende svineri. Udviklingen inden for kloakbranchen er efterhånden så langt fremme, at vi eksempelvis kan danne et splinternyt rør i et eksisterende kloakrør, helt uden at svine.

Tilladelser og tegninger

Du behøver ikke bekymre dig om tegninger og tilladelser fra kommunen, når du vælger Bjælkehøj Entreprenøren. Vi sørger for at udfærdige alle tegning samt indhente alle nødvendige tilladelser fra din kommune.

Udfærdigelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Bjælkehøj Entreprenøren er ansvarlig for, at en vejledningen foreligger ved ibrugtagningen af den færdige afløbsinstallation. Endvidere bliver du, som ejer, oplært i betjeningen af specielle anlæg.  Samtidig modtager du en driftsvejledning til vedligeholdelse og sikring af anlæggets fremtidige tilstand, da det ansvar alene påhviler ejeren – medmindre andet er aftalt.

Vejledningerne i brug, drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer kan ofte samles i én vejledning og omfatter kun det der er relevant for netop dit anlæg/installation.

Med denne vejledningen sikre vi at:

  • der opnås en tilfredsstillende bortledning af afløbsvandet
  • ressourceforbruget bliver passende lille
  • risikoen for skader og ulemper bliver passende lille
  • omgivelserne ikke påføres risiko for sikkerhed og sundhed.

 

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om netop dit kloakprojekt.